fbpx

Garancija putovanja

Turistička agencija O2 Travel poseduje licencu za organizatora turističkog putovanja OTP 6/2024.

Polisa osiguranja broj 470000058038 od 1.10.2023. godine Triglav osiguranje A.D.O. sume osiugranja 30.000€.

Depozit kod Banca Intesa ad Beograd u propisanom iznosu od 2.000€.