fbpx

Garancija putovanja

Turistička agencija O2 Travel je u procesu licenciranja za organizatora putovanja.

Polisa osiguranja broj 470000058038 od 1.10.2023. godine Triglav osiguranje A.D.O.